Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J. Vos

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J. Vos "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
15-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Rechtspraak Familie Recht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactiesecretaris NJ (Nederlandse Jurisprudentie)
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactiesecretaris EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deverter
Datum ingang
01-09-1997
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur handboek Strafzaken
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
14-06-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)