Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C.G.J. van Well

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C.G.J. van Well "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Auteur
Instantie
SDU
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Federatie Belasting Academie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
07-12-2004
Datum eind
26-05-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
08-01-2003
Datum eind
31-12-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)