Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C. van der Mei

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C. van der Mei "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-06-1997
Soort bedrijf/instantie
sportorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
05-06-2003
Datum eind
30-11-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
04-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
25-04-2000
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)