Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid raad van Toezicht
Instantie
Stichting Ruimzicht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-preses
Instantie
Moderamen Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
14-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Ja
Functie
Afgevaardigde classis Apeldoorn
Instantie
Generale Synode Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Ouderling
Instantie
Algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Apeldoorn
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
14-12-2008
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling
Instantie
Protestantse wijkgemeente Julianakerk
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
02-09-2012
Datum eind
04-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter koorbestuur
Instantie
Interkerkelijk koor The New Relations
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
10-05-2011
Datum eind
11-03-2014
Soort bedrijf/instantie
koorbestuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
23-06-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
05-12-1995
Datum eind
22-06-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
04-12-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)