Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.Th. van Belzen

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.Th. van Belzen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-05-2001
Datum eind
01-01-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
10-05-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
19-05-2000
Datum eind
10-05-2001
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
31-12-1996
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
30-09-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
30-09-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)