Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.M.C. Schuurman-Kleijberg

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.M.C. Schuurman-Kleijberg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-12-2014
Functie
Militair lid van de militaire kamer rechtbank Gelderland
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-01-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Militair
Instantie
Ministerie van Defensie
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-12-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Ondersteunende werkzaamheden juridisch en niet-juridisch/geen onderdeel van het stichtingsbestuur
Instantie
Stichting Cavia
Plaats
Bakkeveen, Angerlo en huisadres
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
dierenwelzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Reservist
Instantie
Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine
Plaats
Diverse plaatsen in Nederland
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Krijgsmacht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-11-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-08-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)