Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A.M. Strens-Meulemeester

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A.M. Strens-Meulemeester "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Onafhankelijk voorzitter klachtencommissie
Instantie
Onafhankelijk voorzitter klachtencommissie
Plaats
Arnhem
Datum ingang
03-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Beroepscommissie tbv beoordeling beslissing op bezwaar tegen examen
Instantie
Stichting Grotius Academie
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting MIK (mensen in de knel)
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Geschillencommissie
Instantie
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Klachtbehandeling en geschilbeslechting inzake zorgverzekeringen/aanvullende verzekeringen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-05-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
16-10-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
24-07-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
21-12-1993
Datum eind
30-04-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)