Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A. Verspui

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A. Verspui "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
International Parent Committee, Internationale middelbare school
Plaats
Arnhem
Datum ingang
15-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Comité
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-03-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
08-05-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
08-05-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-01-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)