Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.M.T. Quaadvliet

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.M.T. Quaadvliet "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid oudercommissie
Instantie
BSO De Wijze Dabbers
Plaats
Beuningen
Datum ingang
10-12-2008
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
oudercommissie buitenschoolse opvang
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)