Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C. Ruinaard

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C. Ruinaard "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur Bestuursrechtspraak
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid curatorium Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR), faculteit der rechtsgeleerdheid
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
30-04-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
31-10-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)