Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Horsthuis

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Horsthuis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Ladies Circle 33
Plaats
Oldenzaal
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Serviceclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-03-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
11-06-2007
Datum eind
30-06-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
16-04-2004
Datum eind
30-06-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)