Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. Bige

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. Bige "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
advocaat en procureur
Instantie
Bige, Eskens & Van Schravendijk Advocaten
Plaats
Arnhem

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Raad van Discipline in het rechtsgebied van het gerechtshof te Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
14-04-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
bestuurslid
Instantie
Stichting Festival Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-1985
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
advocaat
Instantie
Mr. E. Bige
Datum ingang
01-01-1979
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
31-05-1991
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)