Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.N. Dijkstra

Rechtbank Gelderland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.N. Dijkstra "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting Japanse Vrouwenkampen
Instantie
Stichting Japanse Vrouwenkampen
Plaats
Arnhem
Datum ingang
24-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Deze stichting organiseert jaarlijks een herdenkingsre├╝nie voor nabestaanden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-10-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-10-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
31-12-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-09-1986
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-09-1986
Datum eind
31-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)