Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Hoogland

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Hoogland "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Bezwarencommissie
Instantie
Veluwse Onderwijsgroep
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting 't Konings Loo
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
22-09-2014
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Roezemoes BV
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
07-06-2010
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagverblijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-11-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-10-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
31-10-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)