Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.J. Zippelius

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.J. Zippelius "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie medewerkers
Instantie
's Heeren Loo Zorggroep
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Zorggroep
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Instantie
Stichting Primair Onderwijs Condor
Plaats
Beek-Ubbergen
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bezwarenadviescommissie
Instantie
Bezwarenadviescommissie gemeente
Plaats
Boxmeer
Datum ingang
01-04-2005
Soort bedrijf/instantie
gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat en jurist
Instantie
Advocatenkantoor Capra
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
27-10-2006
Datum eind
01-10-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-11-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-11-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)