Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M. van Riemsdijk

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M. van Riemsdijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat & Mediator
Instantie
Van Riemsdijk Advocatuur & Mediation
Plaats
Bilthoven

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter bestuur
Instantie
St. Nalatenschapsmediation NL
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Tuchtcie
Instantie
SCHC
Plaats
Bilthoven
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. voorzitter college van beroep
Instantie
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Plaats
Bilthoven
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2019
Soort bedrijf/instantie
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice voorzitter RvA
Instantie
NMI
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
11-08-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)