Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.E.M. Overkamp

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.E.M. Overkamp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-03-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Trainer, docent SSR
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
15-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleiding
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht (SRM)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
selectiecommissie Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Gemeenschapshuis
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
03-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeenschapshuis/Multifunctioneel Centrum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
28-02-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
27-09-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
26-09-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
26-09-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)