Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.E.H. Sutorius-Joekes

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.E.H. Sutorius-Joekes "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (met ANBI status)
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
31-10-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1988
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
05-03-1985
Datum eind
31-12-1987
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
27-02-1984
Datum eind
04-03-1985
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
23-07-1981
Datum eind
26-02-1984
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
23-07-1981
Datum eind
26-02-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
02-05-1975
Datum eind
22-07-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)