Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.B. Terlouw

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.B. Terlouw "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Rechtssociologie
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-04-2008
Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Centrum voor Migratierecht (CMR)
Datum ingang
01-04-2008
Functie
Voorzitter redactie
Instantie
SteR-boekenreeks
Datum ingang
01-01-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid deelredactie Rechtshulp en advocatuur
Instantie
Tijdschrift PANOPTICON
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Centrum voor Migratierecht (CMR)
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Centrum voor Migratierecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Institute for Genderstudies (RU)
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie
Instantie
SteR-boekenreeks
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Advies
Instantie
Stichting Migration Law Expertise Centre
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Vereniging Sociaalwetenschappeljke bestudering van het recht (VSR)
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Ad hoc lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Interdisciplinaire onderzoeksgroep in- en uitsluiting
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Interdisciplinaire onderzoeksgroep in- en uitsluiting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Redactie A&MR
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Redactie
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-president
Instantie
Dutch Association for Migration Research
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Dutch Association for Migration Research
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
25-01-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)