Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A.M. Bögemann

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A.M. Bögemann "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Directeur Opleidingen
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
30-09-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-01-1995
Datum eind
09-08-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)