Toeval of Niet Rechtspraak

mw. Kol.mr. H.C.M. Snellen

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. Kol.mr. H.C.M. Snellen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-01-2016
Functie
Militair lid van de militaire kamer rechtbank Gelderland
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
14-12-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Juridische Zaken
Instantie
Staf van het Commando Landstrijdkrachten
Functie
Hoofd Militair Juridische Dienst
Instantie
Koninklijke Landmacht

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Defensie Academie
Plaats
Breda
Datum ingang
14-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Defensie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Steunfonds Officieren
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Collegiale steunverlening
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)