Toeval of Niet Rechtspraak

mw. J.J.H. de Raat

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. J.J.H. de Raat "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Ambassadeur Westerbork Wandelpad
Instantie
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Plaats
Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Drente
Datum ingang
11-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Centrum
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Ledenraad Rabobank Maasen Waal
Instantie
Ledenraad Rabobank Maasen Waal
Plaats
Druten
Datum ingang
14-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Raad
Bezoldigd
Ja
Functie
Directeur
Instantie
Bloemhof Batenburg BV
Plaats
Batenburg
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
agrarisch bedrijf (akkerbouw)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Burgemeester
Instantie
Gemeente Scherpenzeel
Plaats
Scherpenzeel
Datum ingang
16-09-1997
Datum eind
16-09-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
12-05-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)