Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr.dr. S.E. Bartels

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr.dr. S.E. Bartels "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar burgerlijk recht
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Keizer Karel Podia
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Asser Adviesraad
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Adviesorgaan
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-11-2007
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)