Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. J.B. Huizink

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. J.B. Huizink "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar PDO Compliance
Instantie
VU Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar PDO Treasury management
Instantie
VU Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar PDO Controllers
Instantie
VU Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactie O&F
Instantie
Reed Business information
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactie TvI
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur losbladige rechtspersonen
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactie Arbeidsovereenkomst
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactie Bijzondere Overeenkomsten
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Juridisch adviseur
Instantie
(zelfstandig)
Plaats
Apeldoorn/Amsterdam
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
07-05-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)