Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.ir. E.G. de Jong

Rechtbank Gelderland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.ir. E.G. de Jong "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Stichting Woningbedrijf Warnsveld
Plaats
Warnsveld
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Woningbedrijf
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Monumenten IJssellandschap
Plaats
Olst
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Monumentenzorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter bestuur
Instantie
Stichting IJssellandschap
Plaats
Olst
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Organisatie natuur- en landschapszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
31-05-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-05-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
16-05-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
15-05-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-1997
Datum eind
30-05-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-1996
Datum eind
31-01-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
20-12-1995
Datum eind
31-01-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-07-1994
Datum eind
31-01-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)