Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. M.J.C. Pieterse

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. M.J.C. Pieterse "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Verzorgen van een hoofdstuk in het boek Hoofdzaken formeel belastingrecht
Instantie
Boom
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-08-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Sdu
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker NDFR Deel Inkomstenbelasting
Instantie
Sdu
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-03-2014

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)