Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J.H. van Breda

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J.H. van Breda "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Tolken Genootschap 'Unquendor'
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Literair genootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Commissarissen
Instantie
Woningstichting Brummen
Plaats
Brummen
Datum ingang
04-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Woningcorporatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Afdeling Zutphen-Warnsveld van het CDA
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Politieke partij
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting SuriNed Kameropera
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Culturele organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-01-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-01-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)