Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. R.J. Jue

Rechtbank Gelderland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. R.J. Jue "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie van het NVPA, het Ned.Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv.voorzitter Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen in het arronidsement Almelo
Instantie
Almelo
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
02-02-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
19-07-1999
Datum eind
01-02-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
31-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
31-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
17-07-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)