Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.C. Haasnoot

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.C. Haasnoot "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor de rechtspraktijk
Plaats
diverse
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Instituut voor financiële zorgverlening
Plaats
Diverse
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR Juridische Opleidingen
Plaats
Diverse
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Praktikos
Plaats
Diverse
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspeging
Plaats
Diverse
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Klachtencommissie Trajectum
Plaats
Diverse
Datum ingang
21-02-2012
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie van een zorginstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting De Veldweide
Plaats
Warnsveld
Datum ingang
06-02-2012
Soort bedrijf/instantie
anbi stichting die een dierenweide beheert
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
30-09-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-11-1999
Datum eind
30-11-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
10-03-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
10-11-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
10-11-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
30-09-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)