Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. V.F.R. Woeltjes

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. V.F.R. Woeltjes "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-01-2015
Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-10-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Griffier
Instantie
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van Beroep (Tuchtrechtspraak)
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Medewerker Wetenschappelijk Bureau
Instantie
Hoge Raad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
30-09-2014

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)