Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.W. Knoop

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.W. Knoop "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Rebekka Grunwald-Wagenaar
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
06-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Button Up B.V.
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-11-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Button Hole B.V.
Plaats
Zutphen
Datum ingang
31-03-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Nysingh advocaten en notarissen NV
Datum ingang
15-01-1976
Datum eind
01-10-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
25-04-1990
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
03-12-1992
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)