Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.H. Wachter

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.H. Wachter "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
College van Afgevaardigden van de Raad voor de Rechtspraak
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Arbiter
Instantie
Vereniging ter bevordering van Arbitrage
Plaats
Noord- Nederland
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid/penningmeester
Instantie
VVD
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-03-1991
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-01-1991
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-10-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-11-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
09-10-1992
Datum eind
31-10-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
07-11-1984
Datum eind
08-10-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
11-05-1992
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)