Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S. Djebali

Rechtbank Gelderland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S. Djebali "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht, Voorzitter Beklagcommissie
Instantie
HVB Arnhem-Zuid
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Justitieel inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter oudercommissie
Instantie
Kinderopvanginstelling
Plaats
Gelderland
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvanginstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Co├Ârdinerend docent vak recht
Instantie
IMC Weekendschool
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Trainer
Instantie
COCON praktijkcursussen opsporingsambtenaren FIOD/ECD
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Arrondissementsofficier
Instantie
Openbaar Ministerie
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
18-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
15-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
14-01-2011
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-03-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)