Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.S. Teekens

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.S. Teekens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
17-06-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Plaats
Nijmegen

Nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen opgave gedaan.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen opgave gedaan.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)