Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.S. Croll

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.S. Croll "

Beroepsgegevens

Functie
Militair kantonrechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van het Comité van aanbeveling
Instantie
Nationaal Ambulance & Eerste Hulp Museum
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Penningmeester
Instantie
Utrechts Universiteitsfonds
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Superintendent
Instantie
St. Baron van Ittersumfonds
Plaats
Heino
Datum ingang
14-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Bestuur
Instantie
Stichting Van der Borch van - en tot Verwolde
Plaats
Laren (GLD)
Datum ingang
15-05-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (voorheen SFMO)
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Olderman
Instantie
Sint Anthony Groote Broederschap
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-05-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
President
Instantie
Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Instantie
KNAC Services B.V.
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Oprichter/Voorzitter
Instantie
Stichting Historische Verzameling van het Nederlandse Rode Kruis
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
President
Instantie
Oorlogsgravenstichting
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Honorary member Commonwealth-Netherlands Joint Committee
Instantie
Commonwealth War Graves Commission
Plaats
's-Gravenhage/Londen (UK)
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Militair kantonrechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Militair kantonrechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
25-08-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
29-10-2002
Datum eind
30-04-2007
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
25-10-2002
Datum eind
30-04-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-04-1991
Datum eind
31-12-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
28-09-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
31-08-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
31-12-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
30-03-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-03-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-03-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-08-1982
Datum eind
31-03-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)