Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.M. Maanicus

Rechtbank Gelderland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.M. Maanicus "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Barcode For Life
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Tuchtrechter
Instantie
ISR Instituut voor Sportrechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
27-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming (sectie TBS)
Instantie
RSJ
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
RSJ
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent straf(proces)recht
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-12-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
02-05-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
29-02-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)