Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J.B. Boonekamp

Rechtbank Gelderland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J.B. Boonekamp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Arbitrageinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter/(Vice-)Voorzitter arbitragecommissie
Instantie
Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Scheidsgerecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Adviescommissie burgelijk procesrecht
Instantie
Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Adviesorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofdredacteur serie Wet en Rechtspraak
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
co-auteur losbladige onrechtmatige daad
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
redacteur (tevens co-auteur) Wet en Rechtspraak Burgerlijke Rechtsvordering
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
co-auteur Wet en Rechtspraak, boeken 3, 5 en 6 B
Datum ingang
01-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
medewerker nederlandse jurisprudentie
Datum ingang
01-11-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Juridische auteurswerkzaamheden
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
28-01-2000
Datum eind
31-05-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
12-05-1993
Datum eind
27-01-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
07-03-1991
Datum eind
11-05-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)