Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.L. De Vos

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.L. De Vos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie
Instantie
Leids Universitair Medisch Centrum
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1997

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Servicepunt 071
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Gemeenschappelijke regeling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Bezwarencommissie RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Bezwarencommissie ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland)
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Praktijkboek Ambtenarenrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Alphen aan de Rijn
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plv. Lid Bezwarencommissie personeel
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter avd-commissie bezwaren personeel
Instantie
ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
vaste annotator tijdschrift voor ambtenarenrecht (tar)
Instantie
Auteur Het Burgerlijk Ambtenarenrecht (BAR)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter avd-commissie bezwaren personeel
Instantie
ministerie van VWS
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
27-06-2000
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)