Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J. Wiegman

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J. Wiegman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Kring van Kantonrechters
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Bindend Adviescommissie
Instantie
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen
Plaats
Almere
Datum ingang
23-02-2005
Soort bedrijf/instantie
Ondernemersvereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid College van Beroep Keurhout
Instantie
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen
Plaats
Almere
Datum ingang
23-02-2005
Soort bedrijf/instantie
Ondernemersvereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
11-07-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
26-10-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
11-07-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
10-07-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)