Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.C. Quak MPA

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.C. Quak MPA"

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent (freelance)
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Programma-manager
Instantie
NFI
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
01-02-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
30-06-2011
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-07-2000
Datum eind
30-06-2005
Functie
Officier
Instantie
Landelijk Parket
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
30-06-2000
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-06-1998
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)