Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N.W. Huijgen

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N.W. Huijgen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent Beroepsopleiding Advocatuur
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Diverse
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Mediator
Instantie
NMI
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Frans Huygen Stichting
Plaats
Lent
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Stichting/fonds vanwaaruit wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd in huisartsgeneeskunde
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
VSO/CPO Radboud Universiteit
Plaats
Verschillende locaties: Zeist,Woudschoten,Ellecom
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter/mediator
Instantie
AINAA
Plaats
Diversen
Datum ingang
01-02-1992
Soort bedrijf/instantie
arbitrage-instituut en/of zelfstandig
Bezoldigd
Ja
Functie
Administrateur
Instantie
Redactiebureau J. Terwindt
Plaats
Oosterbeek
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
eenmanszaak echtgenote
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba (AINAA)
Plaats
Curacao, Aruba, St.Maarten, BES-eilanden,Nederland
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
arbitrage-instituut
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
10-07-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1987
Datum eind
10-12-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-08-1981
Datum eind
10-12-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
30-11-1981
Datum eind
31-07-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
29-01-1980
Datum eind
23-08-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1973
Datum eind
28-01-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)