Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J. Ouweneel

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J. Ouweneel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Beroep van de KNVB, district Oost
Instantie
KNVB
Datum ingang
21-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)
Datum ingang
01-08-2012
Soort bedrijf/instantie
Doel: bewustwording over verschillende vormen van misbruik te bevorderen bij leidinggevenden
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Viteria
Datum ingang
27-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Christelijke Zorg- en Welzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)