Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.C.J. Heessels

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.C.J. Heessels "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Kamer voor het Notariaat
Instantie
Kamer voor het Notariaat ressort Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
14-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Kamer voor het Notariaat
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Kamer voor het Notariaat te Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht over Notarissen en kandidaat-notarissen
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Annie en Henk Marx Stichting
Plaats
Zutphen
Datum ingang
15-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Fonds voor medische goede doelen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-05-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
30-04-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Apeldoorn
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groenlo
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zutphen
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
13-02-1993
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)