Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.A.M. Vaessen

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.A.M. Vaessen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent SSR
Instantie
SSR
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut RM
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheid en Verzekering
Instantie
Kluwer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwaarschriftenadviescommissie
Instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Plaats
Arnhem en Utrecht
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-09-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
01-03-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-02-2005
Datum eind
01-10-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
30-09-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-03-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
15-06-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-03-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-03-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
31-03-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)