Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.C.P. Goossens

Rechtbank Gelderland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.C.P. Goossens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid committee v. Aanbeveling Stichting Restorative Justice
Instantie
St. Restorative Justice
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Herstelrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter commissie
Instantie
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Hoofdofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-08-2010
Functie
Fungerend hoofdofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
31-07-2007
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-1999
Datum eind
28-02-2005
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-1990
Datum eind
31-10-1999
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1990
Datum eind
31-07-1995
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
17-04-1987
Datum eind
31-07-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-1986
Datum eind
16-04-1987
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-1986
Datum eind
16-04-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-1982
Datum eind
31-12-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)