Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.T.G. Roovers

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.T.G. Roovers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie Verenigingszaken FNV
Instantie
FNV
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Vakorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter beroepsinstantie
Instantie
FNV Bondgenoten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2012
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Vakorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
07-03-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
06-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
06-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)