Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.R. Veerman

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.R. Veerman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Trainer diverse trainingen 'overtuigen ter zitting'
Instantie
Spies en spreken
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
20-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Cursusbureau
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van discipline ressort Arnhem/Leeuwarden
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Patronaat nota carolina
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
31-08-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)