Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.J.W.P. van Gastel

Rechtbank Gelderland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.J.W.P. van Gastel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent en inleider over bestuursrechtelijke vraagstukken
Instantie
Freelance en bij de SSR
Plaats
Wisselend
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Freelance en bij de SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-12-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
31-05-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)