Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.J. Catsburg

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.J. Catsburg "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Regionaal College voor het Opzicht in Gelderland-Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Gelderland-Overijssel-Flevoland
Datum ingang
12-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
31-12-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-02-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
08-11-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-07-2000
Datum eind
08-11-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
29-09-1999
Datum eind
08-11-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)