Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.G.J. Roelvink

Rechtbank GelderlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.G.J. Roelvink "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-03-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting Beheer en Exploitatie v.v. Orion
Instantie
S.v. Orion
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
voetbalvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie vna Beroep KNVB
Instantie
KNVB
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-06-2005
Soort bedrijf/instantie
sportorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter strafcommissie s.v.Orion
Instantie
S.v. Orion
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
voetbalvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
28-02-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
07-06-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
26-03-1996
Datum eind
06-06-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
25-03-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
18-07-1995
Datum eind
25-03-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)